Florilegium Header Include File Florilegium Menu Include file level 3

Mater Mutter Mother Mor

Bachelorexamen van Mark Thijs.

Onze eerste optreden in Coronatijden...

Bij het samenstellen van een programma rond het thema "moeder" kruisen onvermijdelijk een hoop Marialiederen je pad. Dat is in het concert vanavond niet anders, hoewel ik wel toonzettingen van de klassieke Mariagebeden heb vermeden. Profane koorwerken met dit thema zijn veel minder dik gezaaid. Ik ben blij jullie vanavond vijf parels uit de muziekgeschiedenis voor te kunnen stellen, de moeite van het ontdekken ward. De titel van het concert verwijst naar het thema en de vier talen die gebruikt zijn in de composities.

Door de (te?) strenge gezondheidsmaatregelen die aan de cultuursector worden opgelegd, is de fysieke afstand tussen koor en publiek noodgedwongen zeer groot. Jullie kunnen ons misschien niet goed zien, maar ik hoop dat de muziek de afstand overbrugt. Geniet ervan!

Dit programma draag ik graag op aan alle moeders hier aanwezig. Maar twee moeders wil ik toch even apart vermelden: mijn eigen moeder, intussen al 20 jaar niet meer bij ons, en de moeder van onze twee fantastische dochters, Anja, al 25 jaar mijn 'compagnon de route' en supporter. Zonder haar had ik het gekke plan om als 47-jarige opnieuw te gaan studeren, nooit kunnen uitvoeren.

Mark.

Dit zijn de stukken die we gezongen hebben:

  • Stella coeli van Johan Michael Haydn
  • Trahe me post te van Francisco Guerrero
  • Mother van Vic Nees
  • De J├Ąger van Johannes Brahms
  • Killebukken van Wilhem Peterson-Berger

Het programmaboekje is hier te vinden.

Waar en wanneer?

Dit concert werd gezongen op donderdag 27 augustus 2020 in de Heilig Hart Kerk Blauwput in Kessel-Lo.