Florilegium Header Include File Florilegium Menu Include file level 3

Que tout l'enfer fuie

Thema van het programma is “de hel” en hoe mensen daar in geloof en kunst mee omgingen en nog steeds omgaan.

“De hel” kan heel letterlijk opgevat worden als de plaats waar je naartoe gaat als je een zondig leven leidt. Maar ook het leven hier op aarde is soms een een hel. In psalmen en gebeden werd God dan ook uitvoerig aangeroepen om de mens te hulp te komen.

Ook met kunst werd er over de hel nagedacht. Denk bijvoorbeeld aan de apocalyptische scènes in de schilderkunst rond ‘het laatste oordeel’. Een bekend voorbeeld uit de literatuur is het Inferno uit de ‘Divina Commedia’ van Dante Alighieri.

In dit koorprogramma willen we oude meesters confronteren met modernere tot hedendaagse componisten. Doorheen de tijden heeft hel en lijden, maar ook hoop op redding, inspiratie gegeven tot prachtige muziek.

Dit zijn de stukken die voorlopig op het programma staan:

  • De profundis clamavi (Josquin Desprez): Vijfstemmig a cappella motet op de tekst van psalm 130 (“Uit het diepste der diepten roep ik U aan, Heer!”)

  • Motet BWV 227 “Jesu, meine Freude” (J.S. Bach).Bach wisselt in dit motet zes strofen van het koraal “Jesu, meine Freude” (tekst van J.Franck) af met vijf teksten uit de Brief van Paulus aan de Romeinen. Beide teksten behandelen het spanningsveld tussen (onder meer) ‘Leben’ en ‘Tod’, ‘Sünde’ en ‘Gerechtigkeit’, ‘Fleisch’ en ‘Geist’.

  • Immortal Bach (K. Nystedt): eze a cappella bewerking van het Bach-koraal “Komm, süsser Tod”, legt een brug tussen de oude muziek en vandaag. Nystedt maakt van het prachtige koraal een letterlijk “tijd-loze” zetting met verrassende klankkleuren.

  • Cantique de Jean Racine (G. Fauré, bew. J. Rutter)Uit dit gebed heeft het programma haar titel geleend. De volledige zin waaruit de titel is gehaald, luidt: “Que tout l’enfer fuie au ton de Ta voix”

  • De profundis clamavi (K. Bikkembergs)Ook vandaag zorgt psalm 130 nog voor inspiratie bij componisten. De Limburgse componist Kurt Bikkembergs maakte een beklijvende vier- tot achtstemmige a cappella zetting van deze tekst.

  • Riveder le stelle (A. Wammes)De Nederlandse hedendaagse componist Ad Wammes schreef dit werk oorspronkelijk voor koor en orgel, maar maakte er ook een orkestversie van. De tekst in dit werk is een fragment uit de ‘Divina Commedia’, nl. het moment waarop Dante uit de hel wordt geleid.

Waar en wanneer?

Dit concert wordt twee keer uitgevoerd

  • op zondag 18 november 2020 in de Jezuitenkerk, Berlaarsestraat 12 in 2500 Lier, wellicht om 20 u. (Uur moet nog bevestigd worden).
  • op zondag 25 november 2020 in de kerk van Boven-Lo, Heidebergstraat 264, 3010 Leuven, wellicht om 16 u. (Uur moet nog bevestigd worden).

Kaarten

Kaarten kunnen nu al besteld worden vanuit deze web site.

Bestel hier uw kaarten