Eenvoud is niet eenvoudig.

Privacy beleid van Florilegium vzw

Bezoek van de website

Florilegium vzw stelt alles in het werk om de privacy van zijn website-bezoekers te beschermen.

Florilegium vzw kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken.

Bestemming van de gegevens

Indien u gebruik maakt van bepaalde diensten, zoals onder andere de inschrijving op 'de mailing list', dient u uw persoonsgegevens mee te delen via een registratie. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt conform de wettelijke verplichtingen. Ze worden uitsluitend voor interne doeleinden verwerkt en om te informeren over onze activiteiten. Ze worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Indien u kaarten bestelt via onze e-mail tickets@florilegium.be dan worden uw naam en e-mail bewaard om de transactie voor het kopen en betalen van de ticketten te kunnen opvolgen. Zodra het concert gezongen is worden al uw persoonsgegevens doorgestuurd via die specifieke mail uitgewist in onze systemen.

Betaalt u per overschrijving (is altijd ons voorkeur) dan houden wij uw betalingsgegevens (via de bankuitreksels) zolang het nodig is om de wettelijke financiële verplichtingen van Florilegium vzw te kunnen vervullen. Uw bank blijft verantwoordelijk voor de gegevens die zij moeten gebruiken bij eventuele overschrijvingen naar de rekening van Florilegium.

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn. U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar webmaster@florilegium.be

Aansprakelijkheid

Florilegium vzw heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. Florilegium vzw geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de erin opgenomen informatie. De gegevens die afkomstig zijn van Florilegium vzw moeten door de internetgebruiker voor gebruik geverifieerd worden bij Florilegium vzw.

Voor de informatie op deze site geldt dus een niet-aansprakelijkheidsbeding.

Deze site bevat links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. Florilegium vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.

Cookies

Sommige websites van Florilegium vzw plaatsen brokjes informatie in uw computer wanneer u hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten 'cookies'. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site - en alleen naar die site - teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Deze info wordt alleen gebundeld gebruikt. We kunnen er dus niemand persoonlijk mee identificeren. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.