De neiging om in anderen het goede te zien getuigt van een goed hart (Thomas van Aquino)..

Links

Cultuuraanbod:

Buurtcultuur: www.buurtcultuurleuven.be

 

Koren:

Arenbergkoor: www.arenbergkoor.be

Camerata Aetas Nova: www.camerata.be

Cappella Concinite: www.cappellaconcinite.be

De Corde: www.decorde.be

Florilegium : www.florilegium.be

Musa Horti: www.musahorti.be


Instrumentaal ensemble:

Brugse instrumentaal ensemble Camer van Musiecke: http://users.skynet.be/camer.van.musiecke


Nuttige links:

Choral Public Domain Library: www.cpdl.org

Koor & Stem : www.koorenstem.be

Public Domain choral music: www.cipoo.net

30CC Leuven: www.30cc.be

Ken je nog interessante links... schrijf naar webmaster@florilegium.be

Wilt u een link van uw koor of vereniging ook op deze site plaatsen? Schrijf naar webmaster@florilegium.be

Voor uw hosting, contacteer Ace-IT

De hosting van deze site wordt verzorgd door Ace-IT : www.ace-it.be