De muziek is de moedertaal van het hart (Ernst Hohenemser)

Onze dirigent

 

Simon Van Damme

Simon Van Damme (Brugge 1982) studeerde musicologie aan de KU Leuven. Van 2005 tot 2010 was hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling musicologie, waar hij doctoreerde over de polyfonie van Adriaan Willaert.

Als musicoloog verzorgt hij concertinleidingen en lezingen voor een breed publiek, onder andere als docent bij de Universiteit Vrije Tijd van het Davidsfonds. 

Als koorzanger was hij lange tijd lid van Collegium de Dunis en het kathedraalkoor in Brugge o.l.v. Ignace Thevelein. Momenteel zingt hij bij het Leuvense ensemble De Corde en neemt ook regelmatig deel als gelegenheidszanger bij diverse koren en ensembles.

Tijdens zijn verblijf als Erasmusstudent aan de Sorbonne in Parijs maakte hij kennis met het dirigeren. Sinds januari 2010 is hij dirigent van Florilegium.