Provinciaal toernooi

Koortornooi 2014 voor eerste afdeling, uitmuntendheid en ereafdeling

Zondag 30 maart 2014 , Don Boscovormingscentrum, Don Boscolaan 15 - 3050 Oud-Heverlee om 13.30

 

ROB was aanwezig en dit is hun verslag.

We hebben het goed gedaan op het tornooi: 79 punten.

De jury vond er het volgende van:

Algemeen

 • Suggestieve directie, de dirigent haalt het maximum uit het koor (Simon bravo!)
 • Moeilijk programma
 • Soms klonk het wat moeizaam
 • Interpretaties waren stijlzuiver
 • Koorklank is beheerst
 • Intonatie is soms mis
 • Het ontbreekt aan frisheid, vooral bij de sopranen

Verdelot

 • Mooie koorklank
 • Interpretatie gebaseerd op de tekst – heel goed
 • Goed op gewerkt

Morley

 • Foute woordbindingen (I-am)
 • Mooie zinsbouw, duidelijke structuur
 • Goed verstaanbaar
 • Engelse klanken moeten beter (werk voor Nancy en Anji dus)
 • Intonatie problematisch, vooral naar het einde toe

Willaert

 • Beginakkoord was te laag – meer aandacht besteden aan toon zoeken in het begin
 • Breed dynamisch palet
 • Heldere polyfonie

Swerts

 • Dit stuk ligt aan de bovengrens van wat het koor kan
 • Mooie opbouw, goede dictie
 • Soepele zang
 • Foute woordverbindingen (patri-et)
 • Mooie samenklank

Dag allemaal

Dank aan Iris voor het verslagje, dank aan Urbain Van Asch voor de pluimen :-), maar vooral dank aan jullie voor de mooie prestatie! Ik ben erg tevreden met wat we lieten horen, en zeker ook met de inschatting van de jury dat we niet kiezen voor gemakkelijke muziek maar wel voor een doordachte uitvoering.

Simon

 

Wat hebben we gezongen?

 • Philippe Verdelot: Fuggi cor mio
 • Thomas Morley: I am the resurrection
 • Adriaen Willaert: Dulces exuviae
 • Piet Swerts: Credo uit Missa Brevis.