Aus der Tiefen

Kom jij ook naar ons luisteren? kaarten te verkrijgen via kaarten@florilegium.be

"Aus der Tiefen" wordt op 27 april 2013 uitgevoerd in Sint-Genesius-Rode om 20.00 uur en op 30 april 2013 in de Sint-Kwinten van Leuven, om 20.30 uur.

We voeren de werken uit samen met de solisten Tine Geens (alt), Pieter De Moor (tenor) en Joris Stroobants (bas),

Griet Jochems (hobo), Maddy Lodewyckx (viool), Karina Staripolsky en Isabelle Verachtert (altviool), Michel Boulanger (cello), Dimos de Beun (orgel) zijn de muzikanten van het instrumentaal barokensemble die ons zal begeleiden.

Folilegium zingt volgende werken:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (cantate BWV 131)

JOHANN KUHNAU (1660 – 1722): Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte

JOHANN SCHELLE (1648 – 1701): Aus der Tiefen

Tussen deze cantates worden er solo's stukken gezongen: Erbarm dich, o Herre Gott van Heinrich Schütz door de tenor en Kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid van Matthias Weckmann door de bas.

Johann Schelle was als koorzanger een leerling van Heinrich Schütz en werd later cantor van de Thomaskerk in Leipzig. Hij introduceerde als eerste de uitvoering van Duitstalige cantates in de Lutherse eredienst.

Johann Kuhnau volgde in 1701 Schelle op als cantor van de Thomas-school. Na zijn dood volgde Bach hem op zijn beurt op. Kuhnau werd door tijdgenoten geprezen als een van de belangrijkste figuren in het muziekleven van zijn tijd.

Per verkocht toegangsticket voor het concert gaat er 1 euro naar het project TAnder.

Zaterdag 27 april om 20u in Sint -Genesius-Rode

Sint Barbarakerk, Gehuchtstraat 184, B-1640 De Hoek, Sint-Genesius-Rode
(routebeschrijving)

Dinsdag 30 april om 20.30 u in Leuven.

Sint-Kwintenskerk op de Naamsestraat 165 in Leuven
(routebeschrijving)

Wat hebben wij gezongen?

De teksten zijn hier te vinden

Florilegium hk

Per verkocht toegangsticket voor het concert gaat er 1 euro naar het project TAnder.

TAnder is een school voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen die in het gewone of het reguliere buitengewone onderwijs niet terecht kunnen.

Vaak worden ze van de ene school naar de andere gestuurd omdat zij een specifiek pedagogisch aanbod vereisen dat een gewone maar ook een reguliere buitengewone school hen niet geven kan.

Het project TAnder biedt deze jongeren een alternatieve onderwijsvorm aan die ook beantwoordt aan hun specifieke sociaalemotionele noden. Men wil deze jongeren voldoende zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en gepaste arbeids-attitudes bijbrengen zodat ze zich kunnen handhaven en positief kunnen ontplooien binnen de maatschappij.

Concert in samenwerking met

Concert met steun van

Alle informatie via deze QR Code

qrcode